Europa har länge dominerat marknaden för kommersiella uppskjutningar av satelliter. Nästa generation bärraketer är Ariane 6 som beräknas lanseras 2020. För oss har Europas rymdsamarbete inneburit att vi idag är Center of Excellence inom turbiner och metalliska munstycken – två kritiska delsystem på huvudraketmotorn Vulcain.
 
Vi ansvarar både för produktutveckling med unika teknologier och för serieproduktion av munstycken och turbiner till Europas raketmotorer. Produktionen av delsystem till Ariane 5 löper fram till 2022 och parallellt har utvecklingsprojekten för Ariane 6 startats. Vår nya verkstad för Ariane 6 byggs upp under 2017 och serieproduktionen kommer att starta redan 2018. 

Tillsammans med våra kunder och med stöd av Rymdstyrelsen har vi framgångsrikt demonstrerat ny teknologi för raketmunstycken, vilken nu alltså förs in i kommersiell utveckling och produktion. Vårt engagemang i Ariane 6 beräknas också omfatta fler komponenter och större volymer i serieproduktion, jämfört med Ariane 5. Planen är att gå från 3 till 5 delsystem från oss på GKN Aerospace och från 6 till 11 uppskjutningar per år.
 
De första stegen i rymdindustrin tog vi redan på 70-talet och hittills har vi medverkat i 235 Ariane-raketer (februari 2017). Uppskjutningarna har placerat forskningssatelliter, som Rosette och ATV, samt hälften av världens telekomsatelliter i omloppsbanor runt jorden. Hela denna resa har skapat stora synergieffekter mellan våra verksamheter, där teknologier har tagits tillvara och främjat utvecklingen inom både flyg- och rymdsidan.