​Militärt produktstöd

Produktstöd beskriver omfattningen av vad vi arbetar med på RM12-motorn för att säkerställa flygsäkerhet, tillgängliga motorer och en låg underhållskostnad. Vi har ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och alla exportkunder för att proaktivt säkerställa och utveckla motorns funktion samt bibehålla eller sänka motorns ägandekostnad. 

Det tekniska produktstödet omfattar bl.a: 

  • ​systemutvärdering, 
  • produktuppföljning, 
  • drifttidsutveckling, 
  • beräkning och kontinuerlig uppdatering av livslängder av motorns komponenter 
  • följer och återmatar livslängdsförbrukning genom Life Tracking System™​.
Vi utför också motorunderhåll, reparationer, genomför all motorprovning och tillverkar reservdelar.