Mycket på gång för GKN i Almedalen

6/25/2018 9:30 AM
Aerospace


Under Almedalsveckan är GKN med och arrangerar debatter mellan partierna om både rymd- och flygfrågor.

Under Almedalsveckan deltar GKN Aerospace direkt och indirekt i ett flertal olika seminarier och evenemang. Genom närvaron i Almedalen träffar vi en rad olika beslutsfattare och för fram våra viktiga frågor, liksom omvärldsbevakar vad som sker inom politiken och som berör oss.

Under årets vecka är GKN på tisdagen 3 juli medarrangör av www.aerospacealmedalen.se; en heldag om rymd och flyg. Här deltar bland andra infrastrukturministern och en rad politiker för att tala om flyg- och rymdfrågor. Richard Avellan från GKN talar på seminariet ”Så möter Sverige framtidens stridsflyg” som GKN arrangerar här.
 
Hannes Borg från GKN medverkar i ett panelsamtal om hur industrin kan hjälpa små- och medelstora företag att växa inom Aerospace, liksom i ett seminarium i regi av högskolan Väst om samverkan mellan högskola-industri.
 
GKN är med och arrangerar debatter mellan partierna om både rymd- och flygfrågor. Anders Lundbladh från Chalmers/GKN kommer under onsdagen att delta i en paneldiskussion tillsammans med miljöminister Karolina Skoog om flygets miljöpåverkan.
 
Under veckan kommer försvarsfrågor ha mycket utrymme och flera medarbetare är på plats för att bevaka dessa och träffa olika beslutsfattare på området.