GKN höll inspirationsföreläsningar om morgondagens rymdteknik

2/2/2018 12:00 AM
Aerospace


Kasper Janehag och Marcus Johansson från GKN i Trollhättan.

Under två veckors tid har elever från natur- och teknikprogrammen på gymnasieskolorna Nils Ericsson, Birger Sjöberg och Östrabro haft möjligheten att komma och lyssna på inspirationsföreläsningar inom morgondagens rymdteknik. 

​Marcus Johansson, som arbetar inom Rymd på avdelning Rotors, och Kasper Janehag från Traineeprogrammet, representerade GKN och höll en serie föreläsningar där över 300 elever deltog. 

Marcus och Kasper berättade om GKNs satsningar inom rymd, sina erfarenheter från NASA, rymdindustrin idag samt gav tips och rekommendationer inför gymnasieelevernas fortsatta studier.