Samarbete ge lättare flygmotorer

12/20/2017 1:00 PM
Aerospace​Projektteamet samlat. Fr v syns Linda Rösen, Mattias Billson och Fredrik Wallin från GKN. 

GKN deltar i utvecklingen av nästa generations växlade turbofläktmotor. En världsunik provrigg har nu invigts i Köln. Det är ny kompressorteknik som ska testas inom ramen för det europeiska flygforskningsprojektet Clean Sky-2. 

GKN deltar med att utveckla komponenter och delsystem till den nya motorn, vilka nu kommer att har testas. Vid sidan av GKN medverkar det tyska motorföretaget MTU och tyska forskningsinstitutet DLR i projektet. 

För GKN i Trollhättan är detta test ett mycket viktigt steg. Testmöjligheter med tillämpad teknik på en hög teknikmognadsnivå är något det finns begränsade möjligheter till i Sverige. Genom internationella samarbeten får svensk flygindustri både tillgång till avancerade testanläggningar och kommer närmare kunder och kommersiella möjligheter.