Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte GKN i Trollhättan under tisdagen.

10/3/2017 1:00 AM
Aerospace


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (t h) och riksdagsledamot Peter Johnsson under verkstadsbesöket i Trollhättan.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte GKN i Trollhättan under tisdagen. På programmet stod bland annat en rundvandring i verkstäderna och visning av GKN:s militära verksamhet, liksom presentation av marknadsutveckling för branschen och GKN:s forskningssatsningar. 

Deltog gjorde även partikollegor från riksdag, kommun och region. Tomas Eneroth är sedan tidigare insatt i GKN:s och industrins verksamhet och var mycket positiv till den verksamhet och de ambitioner som presenterades från företagets sida inom områden som investeringar, rekrytering och miljö. 

Infrastrukturministern uttryckte hur viktigt det är att staten och industrin fortsätter att samverka bland annat inom forskning.