GKN deltog i flertalet aktiviteter i Almedalen

7/10/2017 11:30 AM
Aerospace


Infrastrukturminister Anna Johansson talade på temadagen om flyg och rymdfrågor. 


Under Almedalsveckan hade GKN ett deltagande på en rad olika sätt, både genom egna aktiviteter, möten och deltagande i seminarier. 

GKN vad medarrangör till ”Aerospace Almedalen” en temadag om flyg och rymdfrågor med bland annat deltagande av infrastrukturminister Anna Johansson och rymdorganet ESA:s generaldirektör Jan Woerner. Robert Lundberg från GKN talade bland annat om betydelsen av EU:s flygforskning på seminariet ”EU rensar luften” tillsammans med Annika Korzinek från EU-kommissionen och Jakop Dalunde, politiker i Europaparlamentet. Linn Efsing från GKN, i mitten, deltog i ett panelsamtal om varför unga väljer en framtid inom Aerospace. Linn medverkade även i en utställning på arenan ”Industrin tar matchen” där GKN visade upp ny teknik. 

Här medverkade även Jörgen Sörensen från GKN i ett seminarium om teknikcollege och industrins kompetensförsörjning.