Samverkan för att lösa samhällets utmaningar

5/8/2017 1:00 AM
Aerospace


​Näringsminister Mikael Damberg samtalar med Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Den 4 maj träffades ca 400 personer från näringsliv, myndigheter, forskningsinstitut och universitet i Stockholm. Ämnet för dagen var Samverkan för innovation, och GKN var ett av de deltagande företagen.

Sverige behöver kraftsamla för att möta samhällets stora utmaningar med klimat, en åldrande befolkning och digitalisering.

Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg (S) var en av talarna. Han presenterade regeringens satsning på fem strategiska samverkansprogram: 

  • Nästa generations resor och transporter, 
  • Smarta städer, 
  • Cirkulär och biobaserad ekonomi, 
  • Life Science 
  • Uppkopplad industri och nya material.
Dessutom presenterades många goda exempel på vad som görs i de strategiska innovationsprogram som redan nu är igång. Allt från fjärrvärmerör helt i återvunnen plast till självkörande bilar till klänningar av tunt stål.

Vad gör då vi på GKN för att bidra till denna kraftsamling? 
Vi har flera projekt på gång inom de strategiska innovationsprogrammen Innovair, Produktion2030, Metalliska material och Lättvikt. Några exempel är utveckling av tillverkningsteknik för kompositmaterial, automation i tillverkning och produktutveckling, samt digitalisering av hela tillverkningskedjan för additiv tillverkning (3D-printing).

De innovationer som myndigheter, universitet och företag samverkar för att utveckla får en verklig nytta först den dagen de når marknaden. Vi på GKN bidrar genom innovationer som slutligen leder till minskad klimatpåverkan av flyg genom effektivare flygmotorer och ökade exportintäkter för Sverige.