5/4/2017 12:00 PM
Aerospace
I Randstads årliga undersökning angående Employer Branding toppar GKN listan av attraktiva arbetsgivare inom gruppen ”Manufacture”. Vi är ett attraktivt företag och det är fler och fler som känner till oss. Bakom oss på listan finns t ex ett antal kända företag inom bilbranschen.

Vi når 50% i attraktivitetsgrad och kännedomen om GKN har ökat från 6 till 7% för hela landet. I kategorin högutbildade är siffrorna något högre. Det är fler män än kvinnor som känner till vårt företag.

Undersökningen är oberoende och det kostar inget att delta. Den genomförs i 26 länder och de 150 största arbetsgivarna i varje land är med. 

De som svarat på undersökningen är studenter, anställda och arbetssökande mellan 18 och 65 år, 50% kvinnor och 50% män.

   Arbetstagarna i Sverige efterfrågar        Arbetsgivarna i Sverige upplevs erbjuda


Samtliga grupper, oavsett ålder, utbildningsnivå och kön, har ” en trevlig arbetsmiljö” som sin högsta prioritet. Men arbetstagarens förväntningar uppfylls inte alltid, och de förväntningar som ännu inte uppfyllts utgör värdefulla möjligheter för företagets EVP (Employee value proposition), enligt Randstad. 

Det gäller att förstå vad kandidater/anställda vill ha och förstärka de attribut som är viktiga för de kandidater man söker. 

”Den här undersökningen ger oss värdefull information som vi kan använda för att förbättra vårt Employer Brand. Vi ska även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare, och målet är att fler ska känna till vårt företag och vilja bli en av våra medarbetare,” säger Jonas Fyhr, HR Director, GKN Aerospace Sweden.