Flygvapenchefen besökte GKN

6/30/2017 9:00 AM
AerospaceSveriges Flygvapenchef Mats Helgesson besökte under torsdagen GKN i Trollhättan för att få en djupare inblick i verksamheten. 

Flygvapenchefen och hans medarbetare fick en presentation av verksamheten vid GKN och arbetet med Gripens RM12-motor liksom en rundvandring och förevisning av verksamheten. 
Även en fördjupning i trender och utveckling för framtida motorer fanns på programmet.