Produkter och tjänster

Vi arbetar med flygmotorer, komponenter till flygmotorer och rymdraketer. Vi underhåller också flygmotorer, både civila och militära. Vi arbetar även med stationära gasturbiner.

För att lyckas i den mycket hårt konkurrensutsatta flygbranschen måste man vara specialiserad. Vi har specialiserat oss på ett tiotal mycket avancerade motorkomponenter i civila motorer. Specialiseringen har varit framgångsrik; våra komponenter finns i dag med i över 90% av alla nya större passagerarflygplan som levereras, världen över. 

Våra kolleger på GKN Aerospace i England och USA tillverkar även delar till själva flygplanet, som vingstrukturer, kabinfönster, kablage mm.

För att sänka bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen från flyget gäller det att på olika sätt sänka motorns vikt. En del av våra motorkomponenter tillverkas därför numera helt eller delvis i komposit, ett material som några av företagen i USA är specialiserade på.

Vi har varit engagerade i det europeiska rymdsamarbetet sedan 1970-talet. Vi har utvecklat avancerade svetsteknologier som finns på munstyckena till Ariane 5-raketen. GKN Aerospace i Trollhättan är Centre of Excellence när det gäller munstycken och turbiner till Ariane-raketerna.

Vi har tillverkat och ansvarat för motorerna till det svenska flygvapnet sedan företaget grundades 1930. Vår militära verksamhet i Sverige utgörs idag av produktstöd och underhåll av RM12, motorn som sitter i Gripen, ett åtagande som varar under hela motorns livslängd. Det svenska Gripen-planet skiljer sig från många andra stridsflygplan genom att det bara har en motor. Det kräver att denna motor verkligen är tillförlitlig. Vi är stolta över utfallet: hittills har motorn (RM12) omkring 250 000 gångtimmar – utan ett enda motorrelaterat haveri eller incident. Det är unikt för alla stridsflygplan världen över och ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete fungerar.