​Om GKN Aerospace Sweden

GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. 

Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engine Systems. Vi har en produktionsanläggning i Trollhättan och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg.