Forskning

Forskning och utveckling är en stor del av vår verksamhet. Flygindustrin står inför stora utmaningar framöver, inte minst miljömässigt, där våra lättviktsteknologier bidrar till minskad bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp. De teknologier vi utvecklar är ofta kopplade till avancerad tillverkningsteknologi och kan minska vikten på motorstrukturer med 15-30%.

Vi arbetar långsiktigt tillsammans med universitet, högskolor och forskningsinstititut. Vi har i storleksordningen 50 doktorander i olika forskningsprojekt runt om i Sverige. En viktig samarbetspartner är Högskolan Väst och Produktionstekniskt Centrum (PTC) på Innovatum i Trollhättan.

Vi ligger även i Sverigetoppen när det gäller deltagande i EU-forskningsprogram, där Clean Sky är det största.

Sedan 2008 är vi en strategisk partner i Clean Sky- 1 och 2015 blev vi även utvalda att bli så kallad Core Partner i det nystartade Clean Sky-2-projektet.

Relaterade länkar